Sport24Cup afholdes desværre ikke i 2016

 

Den primære årsag er, at weekenderne mellem jul og nytår ligger lidt dårligt i forhold til afvikling af stævnet.